Referencie

logo
RPD Zuberec : fotografie
Zlepšenie chovu hovädzieho dobytku
PD Ludanice : fotografie
Dvor Chrabrany - Výstavba pôrodne s odchovom
PD Veselé : fotografie
Rekonštrukcia voľného ustajnenia kráv
Výstavba dojárne
Rekonštrukcia matečníka
Prestavba kravína na jaloviareň
PD Nižný Lanec : fotografie
technológia kŕmenia pre ošípané
PD ZAVAR : fotografie
technológia pre Eroscentrá
technológia ventilácie
PD OHRADY
technológia kŕmenia pre ošípané
RDP Koš SHR Ing. Al-Hadi
kŕmne automaty MAXIMAT
SHR Ing. Vavrík
rekonštrukcia kravína
technológia voľného ustajnenia kráv
dojáreň AUTOTANDEM 2x4
SHR MVDr. Rybnikár : fotografie
technológia ustajnenia prasníc
stavebné úpravy
SHR Ing. Pittner
technológia ventilácie
stavebné úpravy
technológia výkrmu a predvýkrmu ošípaných
AGROMA Blahová
betónové rošty
ADERMA Bojnice
technológia výkrmu moriek
PROKOM Poprad
betónové rošty
PD SILADICE
technológia na odstraňovanie hnojovice
PD KÁLNICA
rekonštrukcia kavína na výkrm ošípaných
PD ČACHTICE
technológia kŕmenia a napájania - Matečník
technológia kŕmenia ROTO FIX-mi
AGRO ĽUBÍN, a.s. Zemianske Kostoľany
technológia výkrmu ošípaných
PD PRAŠNÍK : fotografie
technológia Matečníka a Eroscentra
AGRO INSEMAS
technológia ustajnenia ošípaných
technológia kŕmenia ošípaných
technológia ventilácie
DOVO AGRO Dolné Voderady
dojacie zariadenie AUTOTANDEM 2x4
PD BEBRAVA Veľké Chlievany
technológia kŕmenia ošípaných
technológia ventilácie
M - TRADE AG Látky
rekonštrukcia kravína
technológia výkrmu ošípaných
PD HORNÁ VES
rekonštrukcia ustajnenia
dojacie zariadenie AUTOTANDEM
PD CHYNORANY : fotografie
Technológia výkrmu ošípaných
Výstavba matečníka ošípaných
technológia voľného ustajnenia kráv
technológia ventilácie
AGROPRODUKT SLOVAKIA Handlová
rekonštrukcia ustajnenia
dojacie zariadenie AUTOTANDEM
Agrotel Hontianske Nemce
technológia výkrmu ošípaných
technológia ventilácie
AGRODRUŽSTVO Príbelce
rekonštrukcia kravína
stavebné úpravy
dojacie zariadenie AUTOTANDEM


logo
...Kvalita sa oplati!
Duräumat Slovakia s.r.o., Riečna II. 1824/85, 971 01 Prievidza
Telefón: 00421905522353,00421905386781
Email: duraumat@duraumat.sk