DURÄUMAT SLOVAKIA, s r.o.

logo

DURÄUMAT Stalleinrichtungen GmbH & CoKG so sídlom v Reinfelde patrí medzi najväčších výrobcov maštaľných zariadení, hnojovicovej techniky a kŕmnych systémov v Spolkovej republike Nemecko, so zastúpením takmer v celej Európe. V súčasnosti má zastúpenie aj na Slovensku firmou DURÄUMAT SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom v Prievidzi.

Stavebná činnosť - projekčné a stavebné práce

Maštaľné zariadenia

Hnojovicová technika

Kŕmne systémy

Spoľahnite sa na našich poradcov, ktorí Vám skoncipujú a navrhnú optimálne riešenie vhodné pre Vašu prevádzku.

Plánovanie a poradenská služba pre zákazníkov v DURÄUMAT-e patrí k bezplatnému servisu. Tešíme sa, že sa staneme Vašimi odbornými bezplatnými poradcami popr. obchodnými partnermi.


logo
...Kvalita sa oplati!
Duräumat Slovakia s.r.o., Riečna II. 1824/85, 971 01 Prievidza
Telefón: 00421905522353,00421905386781
Email: duraumat@duraumat.sk