Hnojovicová technika

logo

Hnojovicová technika a zariadenia na odstraňovanie hnojovice

Hnojovicové nádrže

Zelená - zvlnená, s odskúšanou nepretekavou statikou, čiastočne typová statika.
Výškovo voľná, voľne uzemnená, nadstavovateľná demontovateľná, prenosná, objem do 3000 cbm, možné výšky do 6 m.
Zo stabilného, zvlneného oceľového plechu s DUPLEX vrstvením, rýchlo montovateľná, zaťažiteľná, trvanlivá s rúrovým potrubím a prírubové pripojenie.

Hnojovicové nádrže

Oceľový plech zelený-emailovaný s hladkou stenovou typovou statikou, nastavovateľná do 4000 cbm a vnútornej výšky 5,80 m, uzemnenie do 80 cm.
Zelené dvojvrstvové emailovanie.
Možný vlastný výkon pred vedením

Nádrže - prístavby a príslušenstvo

Pokrývanie na nádrže a zapaženie, drenážové fólie, pracovné lešenia a rebríky.
Plniace a poberacie stanice

Hnojovicové lagúny

Hnojovicová lagúna – otvorená skladovacia nádrž na tekuté exkrementy čiastočne zapustená pod úroveň terénu. Jej plášť tvoria štyri ochranné vrstvy. Porušenie ochranného plášťa je monitorované. Nádrž je prepojená so žumpou, cez ktorú sú do nádrže prečerpávané aj exkrementy z iných maštalí. Priamo z nádrže je možné čerpať tekuté exkrementy do cisterien pre ich aplikáciu na pôdu. Nádrž spĺňa požiadavky prísnych predpisov na ochranu životného prostredia a ovzdušia. Základom nádrže je PVC fólia a filc. Do vrstvy hrubého filcu je zapustené jednoduché monitorovacie zariadenie. Nádrž môže byť plnená priamo alebo cez otvorenú žumpu. Pre plnenie, čerpanie a homogenizáciu sa používa viacúčelové miešacie a čerpacie zariadenie.

Hnojiská

Výstavba poľných a primaštaľných hnojísk spĺňa náročné enviromentálne predpisy. Hnojisko je tvorené z prefabrikovaných betónových dielcov, ktoré majú z vonkajšej strany odtokový žľab vyspádovaný smerom k žumpe. Vodorovná betónová plocha hnojiska je tvorená filcom a nepriepustnou PVC fóliou. Fólia je zváraná špeciálnou technológiou. Do tejto vrstvy je zapustené monitorovacie zariadenie. Na fólii je vrstva jemného piesku a štrku. Vrchná časť podlahy hnojiska je vyhotovená z cm hrubého vode odolného betónu.

Hnojovicové systémy a hnojovicová technika

Hnacie hnojovicové systémy, čerpadlové zariadenia
Hnojovicové zastavenie a meniace spojité zastavenie.
Cirkulačné a preplachové systémy

Hnojovicové čerpadlo

Mixážne čerpadlo Original-BEHAM

Čerpadlo bez predjamy POV-centrálny boxový systém pre hnojovicu ošípaných.

PMK čerpadlo so spojkou pre nehrdzavejúci hnojovicový systém a čerpadlové zariadenie.

ROBUST - dlhé vlnovkové čerpadlo s výškovo a otočno nastaviteľnou miešacou dýzou.

GARANT - čerpadlo pre tekutú hnojovicu, vysokotlakové - krúživé čerpadlo pre veľké hnojovicové zariadenia.

Ponorná pumpa, ručné kompaktné hnojovicové čerpadlo s trhacou prácou.

RSD 1 - čerpadlo so silným zdvihákom.

Podvozok k prenášaču s hydraulikou ťahača traktora.

RED/RSD3 - čerpadlo s elektromotorom, alebo uhlovou prevodovkou pre pohon ťahača.

DEHAM čerpadlo so separátnym odchodom dýzového miešania na schánke zotrvačníka.

RE 3 - cenné štandardné čerpadlá s trhacou prácou a dýzovým miešaním s E-pohonom od 7,5 kW do 22 kW, alebo s uhlovou prevodovkou pre činnosť vývodového hriadeľa na traktore.


logo
...Kvalita sa oplati!
Duräumat Slovakia s.r.o., Riečna II. 1824/85, 971 01 Prievidza
 Telefón: 00421905522353,00421905386781
 Email: duraumat@duraumat.sk