História

logo

Spájame tradíciu a pokrok!

Tvorivý duch, odborná oprávnenosť, solídna základňa a podnikateľská odvaha – to všetko urobilo DURÄUMAT za viac ako 40 rokov jednu z vedúcich podnikateľských skupín pre mechanizáciu vnútorných priestorov maštale. Stále nové nápady, dôslednosť v prenikaní na trh a snaha o najvyššiu kvalitu boli vždy zárukou úspechu.

Na začiatku stál automat na odstraňovanie hnojovice (Dungräumautomat).

Nemecké hospodárstvo v povojnovom čase stálo pred veľkým problémom, zabezpečiť produkciu potravín pre veľký počet ľudí. Na to však nebolo dostatočne vybavené.

Pod názvom DURÄUMAT sa podarilo prvým automatom na odstraňovanie hnojovice v Nemecku jedinečné víťazné ťaženie. Namáhavá a časovo náročná práca v maštali sa týmto zariadením podstatne zmenila!

Stálym rozširovaním dodávateľského programu a vzostup hnojovicovej techniky na konci 70-tych rokov sa stal DURÄUMAT kompletným navrhovateľom maštaľných zariadení, hnojovicovej techniky a zariadení na kŕmenie.

Fit pre rok 2000 – podnik v premene.

Zo severonemeckého podniku v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko sa predovšetkým v posledných rokoch stala celonemecká podnikateľská skupina. Už pred zjednotením obidvoch nemeckých štátov mohol DURÄUMAT úzkymi kontaktni s vysokokvalifikovanými špecialistami z bývalej NDR realizovať spoločné rozvojové projekty orientované do budúcnosti.

Duraumat kvalita

Táto spolupráca viedla potom už rýchlo k jednotnej dcérskej spoločnosti, ako aj k plánovacím a obhodným kanceláriám v nových spolkových krajinách. Dnes vyrába DURÄUMAT v Reinfelde a Neupetershaine pri meste Cottbus.

So založením pobočky DURÄUMAT Juh v Bavorsku sa urobil v roku 1995 ďalší krok k dôslednejšej blízkosti trhov vo všetkých dôležitých regiónoch, kde sa zaoberajú zlepšením plemena zvierat. DURÄUMAT sa dnes prezentuje okrem toho aj v mnohých susedných európskych krajinách.


Blízkosť zákazníka je pre nás - popri vysokej kvalite - rozhodujúcim predpokladom pre poistenie do budúcnosti celej skupiny podnikateľov.

Táto značka už veľa rokov znamená kvalitu výrobkov DURÄUMAT-u.


logo
...Kvalita sa oplati!
Duräumat Slovakia s.r.o., Riečna II. 1824/85, 971 01 Prievidza
Telefón: 00421905522353,00421905386781
Email: duraumat@duraumat.sk